Ouderen Biljart Vereniging 'De Vliedberg' te Vlijmen

onze sponsors

Sponsors zijn financieel belangrijk voor ons. Laten wij er voor zorgen dat WIJ ook belangrijk voor onze sponsors zijn. Klik op hun advertentie en u komt rechtstreeks op hun sites.

ons bestuur

Bestuurslid  
Alie v.
Uden

 Secretaris  
Han v.
Vossen

webmaster
  Bestuurslid
 Mari
Kuipers
   Voorzitter 
Frans
Herman

Penningmeester
Rien v.
Overdijk

Frans Herman

073-5113164

fransherman5251@gmail.com

Mari Kuipers   

073-5114753

mdkuipers@ziggo.nl

Rien van Overdijk

073-5114331 

r.van.overdijk@kpnmail.nl

Alie van Uden  

06-15639579

alievanuden@icloud.com

Han van Vossen

06-51718037

hanvanvossen@kpnmail.nl

Rooster van aftreden:

 

terug naar startpagina